fbpx Webinaria dla kandydatów - Webinars for the candidates | STUDY IN POLAND - GO POLAND!

Webinaria dla kandydatów - Webinars for the candidates

 

Kandydacie, chcesz wiedzieć więcej o życiu studenta UPWr i zasadach przyjmowania na nasz Uniwersytet?

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium, z którego dowiecie się, jak rekrutować, poznacie wymogi na studia, a także dowiecie się jak wygląda życie studenta. W webinarium wezmą udział pracownicy Biura Rekrutacji i studenci, którym będziecie mogli zadawać pytania.

Więcej informacji i rejestracja dostępne na stronie: język ukraiński - tutaj, język rosyjski - tutaj!

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna


 

Candidate, do you want to know more about the life of the UPWr student and the admission rules to our University?

We invite you to participate in the webinar, from which you will learn how to recruit, learn about the requirements for studies, as well as learn about the student’s life. The webinar will be attended by employees of the Admissions Office and students, if you have any questions, you can ask them.

More information can be found here!

Project financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the Foreign Promotion Program