Прийом на навчання контролюється вищими навчальними закладами і кандидати подають документи безпосередньо в інститут на свій розсуд. Найкраще зв'язатися з офісом міжнародних відносин до початку навчання для того, щоб дізнатися всю необхідну інформацію про процедуру зарахування та інші аспекти.

Загальні вимоги

Загальні вимоги щодо зарахування на навчання, що пропонується вищими навчальними закладами в Польщі однакові для інститутів університетського і неуніверситетського типу. У кандидата має бути атестат зрілості (сертифікат Matura ) або інший еквівалентний документ, що підтверджує право кандидата на вищу освіту в країні, в якій він закінчив середню школу.

Прийом на навчання першого циклу

Прийом на навчання першого циклу, яке дозволяє отримати професійну кваліфікацію licencjat або inżynier (інженер), а також навчання тривалого циклу, яке дає можливість отримати ступінь магістра (magister або еквівалентну ступінь), відкритий для власників сертифіката про середню освіту (сертифікат зрілості) або еквівалентного документа, що дає право брати участь у таких програмах у Польщі. Додаткові вступні іспити можуть проводитися вищими навчальними закладами тільки, якщо це необхідно для оцінки знань або навичок, які не оцінено іспитами середньої школи або кандидат отримав сертифікат середньої освіти закордоном.

Прийом на навчання другого циклу

Прийом на навчання другого циклу відкритий для осіб, що володіють ступенем licencjat або inżynier (інженер), ступенем магістра (magister або еквівалентним ступенем) або еквівалентом польського диплома про вищу освіту, що дає право навчатися за такими програмами у Польщі.

Прийом на докторські програми

Прийом на докторські програми відкритий для кандидатів, у яких є ступінь магістра (magister або еквівалентний ступінь) або еквівалент польського диплома про вищу освіту, що дає право брати участь у таких програмах у Польщі, а також для тих, хто відповідає умовам прийому, встановленим певним інститутом. Детальні умови прийому встановлені організацією, яка уповноважена пропонувати докторські програми в рамках інституту. Поважаючи такі загальні вступні вимоги, кожен вищий навчальний заклад може визначити свої власні умови прийому та процедури, в т.ч. кількість місць, доступних студентам, крім медичних сфер (numerus clausus). Умови та процедури прийому можуть бути подібними у вищих навчальних закладах або можуть відрізнятися залежно від галузі. Різними вищими навчальними закладами для однакових сфер навчання можуть застосовуватися різні умови і процедури. Умови та процедури прийому мають бути опубліковані кожним вищим навчальним закладом не пізніше, ніж до 31 травня року, що передує академічному році, коли необхідно подавати документи для вступу у ВНЗ. На 1 травня 2004 іноземці можуть починати і продовжувати навчання, а також брати участь у наукових дослідницьких і навчальних проектах та програмах на тих же умовах, що і громадяни Польщі, якщо вони:

  • мають дозвіл на проживання,
  • мають статус біженців, виданий Республікою Польща,
  • користуються тимчасовим захистом на території Республіки Польща,
  • є мігруючими працівниками – громадянами країн ЄС або країн Європейської асоціації вільної торгівлі, що є членами Угоди Європейської економічної зони, які раніше або в даний час працюють в Польщі. Це право також поширюється на членів їх сімей, що проживають на території Республіки Польща,
  • громадяни країн ЄС чи країн Європейської асоціації вільної торгівлі, що є членами Угоди Європейської економічної зони, а також члени їх сімей, у яких є кошти, достатні для покриття витрат з проживання під час навчання. Однак, вони не в праві отримувати стипендію при низькому рівні доходу.

 

Іноземні сертифікати про освіту можуть бути визнані в Польщі на підставі міжнародних угоди або, за відсутності таких угод, відповідно до правил нострифікації.

Міжнародні угоди, учасником яких є Республіка Польща, що регулюють легалізацію іноземних дипломів, можна знайти на веб-сайті Міністерства науки і вищої освіти (див. www.mnisw.gov.pl).

STUDYFINDER