В якості доповнення до шкали оцінювання деякі вищі навчальні заклади працюють відповідно до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS), в якій певна кількість кредитів присвоюється певному предмету, незалежно від отриманої оцінки. Для успішного закінчення року, студент повинен набрати 60 кредитів (30 за семестр).

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система є стандартом, який прийнято всіма університетами в Європейському просторі вищої освіти (EHEA) у процесі конвергенції між Європейськими системами вищої освіти. З 2007 р. всі польські вищі навчальні заклади повинні використовувати Європейську кредитну трансферно-накопичувальну систему в рамках своїх навчальних програм. Кредити за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою дозволять визнати період навчання іноземних студентів у Польщі.

Для отримання додаткової інформації з регулювання Болонського процесу та кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, будь ласка, перегляньте сайт:  www.ehea.info/ (Європейський простір вищої освіти)  i www.bologna2009benelux.org (Болонський процес, офіційний веб-сайт).

STUDYFINDER