Загальна інформація

Диплом, виданий інститутом, що працює в системі освіти країни ЄС, країни-члена Організації економічного співробітництва та розвитку або Європейської асоціації вільної торгівлі, після закінчення:

  • 3-річного навчання або навчання першого циклу номінальною тривалістю як мінімум 3 роки - підтверджує наявність диплома першого циклу в Польщі;
  • навчання другого циклу або тривалого циклу номінальною тривалістю як мінімум 4 роки - підтверджує наявність диплома другого циклу в Польщі.

Іноземний диплом, виданий інститутом в іншій країні, може визнаватися еквівалентним польському диплому на підставі міжнародної угоди або (якщо таких угод немає) шляхом нострифікації (котирування).

Нострифікація - це процедура, спрямована на визнання іноземного диплома еквівалентним польському диплому. Після успішної нострифікації, може використовуватися відповідна польська академічна ступінь.

Компетентними органами для проведення процедури нострифікації дипломів вищої освіти (університетських ступенів) є організаційні структури вищих навчальних закладів, що уповноважені присуджувати академічні ступені доктора в певній галузі науки чи сфері мистецтва.

Для отримання повного переліку міжнародних угод з визнання іноземних кваліфікацій, будь ласка, перейдіть за посиланням: http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/legal-acts.html

Визнання з метою подальшого навчання

Іноземний диплом, що дає можливість продовжити навчання або приступити до отримання докторського ступеня в країні, де він був виданий, дозволяє його власнику навчатися за програмою другого циклу, навчатися в магістратурі, за програмою третього циклу/докторською програмою або приступити до отримання докторського ступеня в Польщі.

Іноземний диплом також може визнаватися з метою подальшого навчання на підставі міжнародної угоди.

Інформацію щодо визнання атестатів зрілості можна отримати в уповноважених місцевих органах з питань освіти: за місцем проживання кандидата або в головному офісі інституту, де кандидат подає документи на прийом до навчального закладу.

Науковий ступінь, присуджений уповноваженим інститутом, що працює в системі освіти однієї з країн ЄС, Організації економічного співробітництва та розвитку або Європейської асоціації вільної торгівлі, визнається еквівалентним польському науковому ступеню.

Науковий ступінь, отриманий в іншій країні, може визнаватися еквівалентним польському ступеню на підставі міжнародної угоди або (якщо такої угоди немає) шляхом нострифікації (котирування).

Власник наукового ступеня, який отримано в країні-учасниці Лісабонської конвенції, який хоче розпочати процедуру підготовки до наукової діяльності в Польщі може бути звільненим від нострифікації.

Для отримання повного переліку міжнародних угод з визнання іноземних кваліфікацій, будь ласка, перейдіть за посиланням: http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/legal-acts.html

Компетентними органами щодо проведення процедури нострифікації по відношенню до наукових ступенів є ради організаційної структури, які уповноважені присуджувати академічні ступені doktor habilitowany (доктора наук) в певній академічній сфері або сфері мистецтва в рамках певної академічної дисципліни або дисципліни, яка пов'язана з мистецтвом по академічному ступеню.

У країнах, з якими Польща підписала угоди (http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/legal-acts.html), польські дипломи визнаються відповідно до правил, встановлених цими країнами. В інших країнах польські дипломи визнаються відповідно до правил академічного визнання іноземних кваліфікацій, що діють в даній країні.

Інформацію щодо визнання польських дипломів можна отримати в центрі ENIC/NARIC (Європейській мережі інформаційних центрів/ Національному інформаційному центрі офіційного визнання свідоцтв про освіту) або в міністерстві освіти даної країни: www.enic-naric.net

ENIC - Європейська мережа національних інформаційних центрів академічного визнання та мобільності, заснована Радою Європи та UNESCO для Європейського регіону.

NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту – це центр, створений Європейською комісією з метою встановлення ефективної та тісної співпраці між країнами ЄС у рамках визнання свідоцтв про освіту, які підтримують систему професійного визнання.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з Європейською мережею інформаційних центрів/Національним інформаційним центром офіційного визнання свідоцтв про освіту (ENIC/NARIC):

 

Міністерство науки та вищої освіти
вул. Гожа, 20
000-529 Варшава, Польща
Телефон: +48 22 628 67 76
Факс: +48 22 628 35 34
enic-naric@nauka.gov.pl
http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/

STUDYFINDER