У вищих навчальних закладах функціонує денна, заочна, вечірня форма навчання, а також екстернатура. Денна форма – це базовий тип навчання. Польща виконує норми Болонського процесу в Європейській вищій освіті. Система освіти, що базується на трирівневій структурі, успішно реалізується разом з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ECTS). Європейські стандарти вищої освіти полегшують студентам отримати визнання своїх кваліфікацій в інших країнах.

1-ий цикл

Навчання першого циклу (3-4 роки) дозволяє отримати професійну кваліфікацію licencjat або inżynier (інженер, в галузі проектування, сільського господарства або економіки). Це польський еквівалент ступеня бакалавра. Даний тип навчання спрямований на підготовку студентів для майбутнього працевлаштування або для продовження навчання за магістерською програмою. Для отримання даного ступеня студенти повинні набрати 180-240 кредитів (балів) за Європейською системою трансферу і акумуляції кредитів ECTS.

Навчання другого циклу - магістерська програма (1,5-2 роки) після навчання першого циклу дозволяє отримати професійну кваліфікацію магістра (magister, або еквівалентний ступінь залежно від курсу). Навчання спрямоване на отримання теоретичних знань, а також застосування і розвиток творчих навичок. У дисциплінах, пов'язаних з мистецтвом, акцент ставиться на розвиток творчості і талантів. Магістри можуть приступити до навчання за докторською програмою (навчання третього циклу). Для отримання ступеня, студенти повинні набрати 90-120 кредитів (балів) за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою ECTS.

На додаток до загальної структури, 11 галузей навчання, включаючи акторську майстерність, реставрацію та консервацію творів мистецтва, канонічне право, стоматологію, право, медичний аналіз, медицину, виробництво і фотографію, фармацевтичну справу, психологію і ветеринарну медицину, пропонують програми тільки тривалого циклу.

Навчання тривалого циклу – магістерська програма (4,5 - 6 років), яка дозволяє отримати професійну кваліфікацію магістра (magister) або еквівалентну ступінь в залежності від курсу. Для отримання даного ступеня студенти повинні набрати 270-360 кредитів (балів) за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою ECTS. Таке єдине навчання тривалого циклу засноване на інтегрованій програмі навчання, що включає в себе базові курси та курси поглибленої спеціалізації. Навчання за цією програмою забезпечить отримання кваліфікації, що відповідає ступеню магістра другого циклу.

Навчання третього циклу – докторські програми (зазвичай 3-4 роки), доступні для випускників магістерської програми, після проходження яких можна отримати науковий ступінь доктора (PhD), що пропонується університетами і деякими дослідницькими інститутами (відділеннями Польської академії наук, а також інститутами НДДКР). Докторська ступінь (PhD) присуджується кандидатам, які надали і успішно захистили докторську дисертацію перед комісією і здали докторські іспити.

STUDYFINDER